Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2017

11:58

May 08 2017

szyszaak
15:14
szyszaak
15:14
szyszaak
15:13
5995 1745 500
szyszaak
15:12
5946 b439 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakobiety kobiety
szyszaak
15:12
Reposted frombluuu bluuu viakobiety kobiety
15:12
5130 ba1d 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon viakobiety kobiety

April 18 2017

szyszaak
21:24
2451 9be3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
szyszaak
21:22

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
szyszaak
21:21
szyszaak
21:21
szyszaak
21:21
szyszaak
21:20
6376 144a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
szyszaak
21:20
6386 fc50
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
szyszaak
21:20
6390 3474
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
szyszaak
21:20
6397 2173
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
szyszaak
21:20
0783 59d2 500

April 12 2017

szyszaak
19:41
Czy przy niej twoje serce biło szybciej niż przy mnie? Czy ona dała Ci to, na co miałeś nadzieję?
— Daughter - Love
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
szyszaak
19:41
1653 a58d 500
Reposted fromPoranny Poranny viaquotes quotes
szyszaak
19:41
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl