Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2017

szyszaak
19:37
3794 b2e8
Reposted from0 0 viaRozanopalcaJutrzenka RozanopalcaJutrzenka
szyszaak
19:37
szyszaak
19:37
szyszaak
19:37
szyszaak
19:37
19:37
szyszaak
19:36
8466 4e68
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazawszecostak zawszecostak
szyszaak
19:36
szyszaak
19:36
szyszaak
19:36
Reposted fromvith vith viakobiety kobiety
szyszaak
19:35
1914 0451
Reposted fromfitvet fitvet viakeepfit keepfit
19:35
1431 9766
Reposted fromlaluna laluna viaeternaljourney eternaljourney
szyszaak
19:33
O najważniejszych sprawach najtrudniej opowiedzieć. Są to sprawy, których się wstydzisz, ponieważ słowa pomniejszają je - słowa podowują, iż rzeczy, które wydawały się nieskończenie wielkie, kiedy były w twojej głowie, po wypowiedzeniu kurczą się i stają zupełnie zwyczajne. Jednak nie tylko o to chodzi, prawda? Najważniejsze sprawy leżą zbyt blisko najskrytszego miejsca twej duszy, jak drogowskazy do skarbu, który wrogowie chcieliby ci skraść. Zdobywasz się na odwagę i wyjawiasz je, a ludzie dziwnie na ciebie patrzą, w ogóle nie rozumiejąc, co powiedziałeś, albo dlaczego uważałeś to za tak ważne, że prawie płakałeś mówiąc. Myślę, że to jest najgorsze. Kiedy tajemnica pozostaje nie wyjawiona nie z braku słuchacza, lecz z braku zrozumienia.
— Stephen King "Ciało"
szyszaak
19:30
W naszym życiu nic nie jest na stałe. Na tym polega jego urok. Życie to chaos. Ale głęboko wierzę, że ludzie, którzy się obok nas pojawiają dzielą się na dwie kategorie. Czasami znajdujemy osobę, która będzie z nami na lata, a czasami zjawia się obok nas ktoś na chwilę. Na sezon. Jak kolekcja wiosna/lato, jesień/zima. Ktoś, kto jest z nami z określonego powodu. Ktoś, kto nas czegoś nauczy. O sobie albo o świecie. I siebie również. Ktoś, kto da nam dużo przyjemności. Obudzi w nas uczucia, które – wydawałoby się – dawno w nas przygasły. Ktoś, kto nas zmieni. A później po prostu odejdzie.
— Piotr C.
szyszaak
19:30
Chodzi mi o to, że możesz być, kim tylko zechcesz. Żadne pragnienie nie jest złe, dopóki jesteś wobec siebie szczera. Możesz nawet się zmienić, jeśli dojdziesz do wniosku, że to, czego chciałaś, nie czyni cię szczęśliwą. Nie ma żadnych granic.
— Megan Brothers – Dziwna i taki jeden
Reposted fromnyaako nyaako viaeternaljourney eternaljourney
szyszaak
19:29
6309 75d6
19:29
szyszaak
19:29
2663 0d73 500
Reposted fromberabirsza berabirsza viapoppyseed poppyseed
szyszaak
19:29
Lubimy wspominać, rozpamiętywać, dzielić włos na czworo. „Dlaczego mi się to przytrafiło?” Po prostu przytrafiło, chuj wie dlaczego, tego nie zmienisz. „Co pomyślą o mnie inni?” Inni o tobie nie myślą. 
— Pokolenie Ikea
Reposted fromaletodelio aletodelio viaWeroniikaa Weroniikaa
szyszaak
19:29
1817 93b0
Reposted fromlove-autumn love-autumn viaWeroniikaa Weroniikaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl